Strona główna


Pierwszy w Krakowie prywatny gabinet poradnictwa wychowawczego i rodzinnego

Tutaj każda osoba może uzyskać fachową pomoc i wsparcie w zakresie:

  • pełnienia roli Rodzica/Opiekuna
  • relacji wewnątrzrodzinnych
  • doskonalenia umiejętności w kontakcie z innymi i samym sobą
  • procesu wychowywania
  • funkcjonowania w związku

Gabinet jest neutralny światopoglądowo. Adresowany do wszystkich, niezależnie od wyznania, pochodzenia i orientacji seksualnej.

Poradnictwo to szereg działań, których celem jest tworzenie odpowiednich warunków, w których klient/ka, podejmuje samodzielne próby rozwiązania swojego problemu. Działalność poradnicza obejmuje udzielanie wskazówek, przedstawianie różnych opcji wyboru i postępowania, pomoc w dostrzeżeniu przyczyn problemu, opracowanie strategii postępowania, mającej na celu wyeliminowanie źródła sytuacji problemowej. Poradnictwo na pierwszym planie stawia klienta/tkę a rola specjalisty ogranicza się na wpieraniu i pomocy w samodzielnym rozwiązaniu danego problemu.


Poradnictwo wychowawcze


Indywidualne spotkania Rodziców/Opiekunów ze specjalistą, o charakterze terapeutycznym lub informacyjno – edukacyjnym. Spotkania terapeutyczne mają na celu zdiagnozowanie sytuacji wychowawczej i wprowadzenie takich zmian, żeby stworzyć optymalne warunki do prawidłowego rozwoju dziecka. Spotkania informcyjno – edukacyjne adresowane są do Rodziców/Opiekunów chcących doskonalić swoje kompetencje rodzicielskie, oraz do osób mających zawodowy kontakt z dziećmi i przyszłych rodziców.


Poradnictwo rodzinne i poradnictwo dla par

Indywidualne spotkania specjalisty i rodzin*obejmujące problematykę relacji wewnątrzrodzinnych. Zarówno na linii Dorosły – Dziecko, jak i Dorosły – Dorosły. Adresowane jest do rodzin z dziećmi oraz rodzin bezdzietnych. Zarówno do par małżeńskich jak i osób pozostających w związkach nieformalnych, borykających się z kryzysami różnego typu.

*rodzina – osoby będące w związkach formalnych i nieformalnych

Treningi umiejętności miękkich


Indywidualne spotkania specjalisty z klientem/ką, mające na celu podniesie kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonowania społecznego (ja – inni). Indywidualny trening, dopasowany do potrzeb klienta/ki nastawiony na pomoc w lepszym zrozumieniu siebie, własnych emocji, relacji z innymi i z samym/ą sobą.